Đơn vị thành viên

Tên, hình thức, trụ sở chính, các đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị thành viên, đơn vị có cổ phần của thành viên công ty TNHH Thiên phú.

A- CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC
1- Chi nhánh - Nhà máy sản xuất bao bì Carton.
- Địa chị: Xã Nghi Khánh - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 84-0383-951174                                  Fax: 84-0383-951545
- E-Mail: nhamaybaobi@thienphu.vn          
2- Chi nhánh - Nhà máy sản xuất giấy Kraft.
- Địa chị: Xã Nghi Thuận - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 84-0383-215118                                   Fax: 84-0383-791559
- Email: nhamaygiay@thienphu.vn
3- Chi nhánh - Kho bãi cảng Thiên Phú.
- Địa chị: Ph¬ường Thu Thuỷ - Thị Xã Cửa Lò - Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 84-0383-949838                                    Fax: 84-0383-949838
- E-Mail: khobaicang@thienphu.vn


B- ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
1- Công ty Cổ phần Khoáng sản Lào - Thiên Phú.
- Địa chỉ: 201/08 khối 12 Bản Nasay, Huyện Saysettha, thủ đô Viêng chăn- Lào
- Điện thoại: (+856-21) 990079                                Fax: (+856-21)265002
- E-Mail: khoangsanlao@thienphu.vn


C. CÁC ĐƠN VỊ CÓ CỔ PHẦN CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY
1- Công ty cổ phần Thiên Minh Đức
- Địa chỉ: Số 18 Đường Ngô Đức Kế – TP Vinh – Nghệ An
- Điện thoại: 038 3581868                                       Fax: 0383.582248
- E-Mail: thienminhduc@thienphu.vn
1.1 .Chi nhánh công ty CP Thiên Minh Đức tại Thị xã Cửa Lò
- Khách sạn Hoa Biển
- Địa chỉ: Số 98 Đường Bình Minh Thị Xã Cửa Lò
- Điện thoại: 038.3955777                                        Fax: 0383.824259
- E-mail: khachsanhoabien@thienphu.vn
1.2. Chi nhánh công ty CP Thiên Minh Đức tại xã Hoà Sơn.
- Địa chỉ: Xã Hoà Sơn- Huyện Đô Lương – Nghệ An.
2- Công ty cổ phần Trung Long
Địa chỉ: Số 2 Phường Lê mao- Thành phố Vinh- Nghệ an